قابل انتقال از تمامی کارت های عضو شتاب

 shomare kart

 

بعد از واریز وجه خود در ساعات 10 صبح الی 6 عصر تلفنی یا تلگرامی یا پیامکی اطلاع دهید

 

 

شماره کارت بانک پارسیان

 

8484 - 6205 - 0610 - 6221

 

شماره حساب بانک پارسیان

 

00201211728009

 

شماره شبای بانک پارسیان

 

IR190540104680021211728009

 

....................................................

 

شماره کارت بانک سامان

 

9566 - 3158 - 8610 - 6219

 

شماره حساب بانک سامان

 

841-800-2495075-1

 

....................................................

 

شماره کارت بانک ملت

 

9001 - 3202 - 3378 - 6104

 

شماره حساب بانک ملت

 

1918643204

 

شماره شبای بانک ملت

 

IR620120010000001918643204

....................................................

 

شماره کارت بانک ملی ایران

 

4063 - 4541 - 9918 - 6037

 

شماره حساب بانک ملی ایران

 

0305079058000

 

شماره شبای بانک ملی

IR500170000000305079058000

 


تمام حساب ها به نام آقای "محمد عیوق" می باشند