آموزش و راهنمای استفاده از زمین شوی یا طی سطلی های چرخشی :

 

انواع مختلفی از طی یا زمین شوی های سطلی چرخشی در بازار وجود دارد برخی فقط پدال پایی دارند برخی فقط دسته چرخشی یا تلسکوپی دارند و در برخی نمونه های کامل تر هر دوی این ها به صورت همزمان در طی سطلی وجود دارند

 

برای کار با دسته های تلسکوپی باید ابتدا دنبال یک کلید یا ضامن یا یک چیز پیچی شکل بگردید و آن را باز یا آزاد کنید تا حالت فنری دسته فعال شود حال دسته را کاملا به صورت صاف در آورده و درون سبد دستگاه خود قرار دهید و به صورت عمودی بالا و پایین کنید تا سری آن با سرعت به صورت چرخشی در آید ، بعد از اتمام کار باید آن ضامن را به حالت قبل برگردانید یا اگر ضامن دسته شما از نوع پیچی می باشد باید پیچ آن را دوباره ببندید

 

برای کار با پدال پایی در مدل های پدال دار نیز می بایست دسته را صاف و به صورت عمودی داخل سبد قرار داده و با پنچه پای خود روی پدال طی سطلی خود فشار وارد کنید و مرتب این کار را تکرار کنید تا سبد دستگاه با سرعت شروع به چرخش کند ، حتما قسمت چرخ دنده های پدال دستگاه خود را به صورت دوره ای روغن کاری یا گریس کاری کنید