آموزش استفاده از خردکن نایسر دایسر پلاس :

 

کار با دستگاه های خردکن فشاری مانند نایسر دایسر یک قلق مشخص دارد که اگر آن را به درستی اجرا نکنیم باعث می شود احساس کنیم دستگاه کارایی ندارد یا خراب است یا بی کیفیت است یا اصلا باعث شکستن یا کج شدن تیغه های آن بشود و آن قلق این است که باید ضربه را برای خردکن مواد غذایی مورد نظر به صورت چکشی و یکباره با سرعت بالا فرود بیاوریم تا تیغه دستگاه با سرعت به آن چیزی که قصد خرد کردنش را داریم برخورد کند

 

پس ابتدا میوه یا سبزیجات مورد نظر را به اندازه تیغه نایسر دایسر پلاس برش می دهیم ، قطر (ضخانت) آن نباید خیلی بلند و بیشتر از 3 سانتی متر باشد باشد ، نکته مهم و اصلی کار صحیح با نایسر دایسر پلاس همینجاست ، حالا باید درب اصلی را با سرعت و شتاب و قدرت مناسب به صورت یکباره و چکشی فرود بیاورید

 

دیده شده که برخی دوب را روی میوه گذاشته و وزن خود را روی آن می اندازند که اشتباه است و باعث خرابی و نا کارآمدی دستگاه شما می شود